Go to

Macierzowe menu

Pytanie macierzowe menu umożliwia wybór przez respondenta odpowiedzi dla prezentowanej cechy. W zależności od rodzaju pytania macierzowego jest to jedna lub wiele cech.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

  • Ocena wielu elementów na jednej skali z uwzględnieniem dodatkowej skali np. czas / oddział / miasto / …

OPCJE

Pytanie macierzowe menu występuje w następujących opcjach :

  • Macierzowe wielokrotnego wyboru (menu).

[S] USTAWIENIA

Komentarz. Dodaj dodatkowy (opcjonalny) komentarz do pytania.

WYGLĄD PYTANIA

Macierzowe menu typ pytania

[E] PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

  1. Wybierz pytanie z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
    Macierz menu
  2. Wpisz pytanie.
  3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
  4. Wpisz opcje odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
  5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.