Go to

Macierzowe otwarte

Pytanie macierzowe otwarte umożliwia wpisanie przez respondenta odpowiedzi dla jednej lub wielu cech.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

  • Formularze zamówień.
  • Zbieranie danych finansowych i biznesowych.

OPCJE

Pytanie macierzowe otwarte występuje w następujących opcjach :

  • Macierzowe otwarte.

[S] USTAWIENIA

Komentarz. Ustaw dodatkowy (opcjonalny) dodatkowy komentarz do pytania.

WYGLĄD PYTANIA
Macierzowe otwarte

[E] PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

  1. Wybierz pytanie z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
    Numeryczne lub suwak
  2. Wpisz pytanie.
  3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
  4. Wpisz opcje odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
  5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.