Go to

Numeryczne lub suwak

Pytanie numeryczne lub suwak. Ten rodzaj pytania umożliwia podanie przez respondenta odpowiedzi w postaci wartości liczbowych lub wartości zaznaczonej na osi.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

 • Ocena zjawiska na skali składającej się z wielu elementów.
 • Pytania o procentowy rozkład określonego zjawiska.

OPCJE

Pytanie otwarte może występować w następujących opcjach :

 • Otwarte numeryczne.
 • Numeryczne z suwakiem.

[S] USTAWIENIA

Suwak. Zmień pytanie numeryczne otwart w pytanie typu suwak.

Suma wartości. Ustaw wymaganą sumę wartości np. opcje odpowiedzi powinny sumować się do 100.

Komentarz. Dodaj możliwość wpisania dodatkowego (opcjonalnego) komentarza do pytania. 

WYGLĄD PYTANIA

slider

[E] PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

 1. Wybierz pytanie Numeryczne lub suwak z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
  Numeryczne lub suwak
 2. Wpisz pytanie.
 3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
 4. Wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
 5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

UWAGI. Dodatkowo możesz zaznaczyć, że udzielona odpowiedź powinna sumować się do określonej wartości np. suma wszystkich podanych odpowiedzi powinna wynosić 100.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.