Go to

Przenieś i upuść

Pytanie umożliwia wybór dowolnej ilości elementów i następnie przyporządkowanie ich do zdefiniowanych grup (koszyków).

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

 • Wybór cech produktu z pośród dostępnych opcji.
 • Przyporządkowanie różnych cech do różnych produktów.

OPCJE

 • Przeciągnij i upuść

[S] USTAWIENIA

Odpowiedzi wielokrotnego użytku – pozwala respondentowi na wielokrotne użycie tej samej odpowiedzi i dodanie jej do więcej niż jednego zasobnika.

Maksymalna liczba odpowiedzi na pytanie – pozwala ustawić maksymalną liczbę odpowiedzi, które każdy respondent może wybrać dla danego pytania.

Maksymalna liczba odpowiedzi na koszyk – pozwala ustawić maksymalną liczbę odpowiedzi, które każdy respondent może wybrać dla każdego koszyka

Komentarz. Dodaj (opcjonalne) pole komentarza do pytania.

WYGLĄD PYTANIA

Przenieś i upuść

[E] PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

 1. Wybierz pytanie z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
  Przenieś i upuść
 2. Wpisz treść pytania.
 3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
 4. Dodaj opcje odpowiedzi oraz tzw. koszyki.
 5. Wybierz opcję Użyj opcje Odpowiedzi wielokrotnego wyboru jeśli chesz, aby respondent mógł wybrać ten sam element wiele razy.
 6. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

UWAGI. Pytanie nie działa dla ankiet w mailach oraz ankiet offline udostępnianych w aplikacji mobilnej.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont ProfessionalEnterprise.