Go to

Interfejs użytkownika

Poniżej znajdziesz opis głównych elementów interfejsu użytkownika aplikacji SurveyLab. Interfejs dostępny jest w języku polskim i angielskim. Zmiana języka jest możliwa w [S] Ustawieniach konta.
Język konta

Na każdej stronie aplikacji znajdziesz pasek nawigacyjny informujący o miejscu, w którym obecnie się znajdujesz oraz ułatwiający poruszanie się po aplikacji.

Opis głównych elementów menu :

  1. Dashboard – dashboardy i raporty użytkownika. Funkcjonalność dostępna w pakiecie Professional i Enterprise.
  2. Lista ankiet – w tej części aplikacji znajdziesz wszystkie stworzone przez siebie ankiety i testy.
  3. Kontakty – tu znajdziesz listę twoich kontaktów (respondentów). Kontakty wykorzystywane są w badaniach prowadzonych za pomocą naszego systemu mailingowego. Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł śledzić postępy prowadzonego badania oraz wysłać przypomnienie zachęcające do udziału w ankiecie.
  4. Ustawienia – umożliwia zarządzanie Twoim kontem, zmianę hasła, aktualizację danych do faktury oraz zmianę preferencji.
  5. Pomoc – pliki pomocy oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Powiązane strony