Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Dostęp ODBC

SurveyLab umożliwia wymianę danych z wykorzystaniem protokołu ODBC oraz na pełną automatyzację procesu pobierania danych z wynikami ankiet.

Potrzebujesz więcej informacji jak działa nasze rozwiązanie ODBC skontaktuj się z nami. Napisz do nas na email support@surveylab.com

UWAGI. ODBC (Open DataBase Connectivity) jest to interfejs pozwalający programom łączyć się bezpośrednio z systemami zarządzającymi bazami danych. Interfejs jest niezależny od systemu bazy danych oraz systemu operacyjnego.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Enterprise.