Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Webhooks

SurveyLab umożliwia integrację poprzez webhooks. Dzięki temu możesz wywołać ankietę w oparciu o dowolne zdarzenie (np. zakończenie rozmowy na chat) w innym systemie. W ten sposób możesz stworzyć integrację z dowolnym narzędziem lub serwisem (np. CRM, eshop, chat online).

Lista dostępnych zadań
 

  • Dodanie respondenta (adresu email) do listy kontaktów
  • Dodanie dowolnej informacji do ankiety


Dodaj respondentów do listy kontaktów

Ta funkcjonalność pozwala dynamicznie aktualizować listę kontaktów dla wybranego kolektora. Funkcjonalność działa zarówno w przypadku zamkniętych jak i aktywnych kolektorów. Jeśli kolektor jest aktywny system automatycznie wyśle zaproszenia do wypełnienia ankiety dla nowo dodanych kontaktów.

Struktura URL

https://www.surveylab.com/api.php?apiToken=[TOKEN]&cId=[COLLECTOR ID]&email=[RESPONDENT EMAIL]&crk=[CRK DATA]&referrer=[RESPONDENT DATA]&language=[SURVEY LANGUAGE]

Komunikaty błędów 

Akcja zakończona sukcesem : {"status":true,"notification":"Action processed correctly"}
Akcja zakończona niepowodzeniem : {"status":false,"notification":"Action failed"}

Dostępne parametry

Możesz wykorzystać wszystkie lub wybrane parametry. apiToken, cId, email i crk są wymagane.

Parametr Przykład Opis
apiToken apiToken=[TOKEN] Wymagany. Token.
cId cld=[COLLECTOR ID] Wymagany. ID kolektora.
email email=[RESPONDENT EMAIL] Wymagany. Email respondenta.
crk crk=[CRK DATA] Wymagany. Unikalny Klucz odpowiedzi użytkownika (crk).
referrer referrer=[RESPONDENT DATA] Opcjonalny. Referrer może zawierać dowolne dane lub informacje.
language language=[SURVEY LANGUAGE] Opcjonalny. Ustawienie język ankiety. Wymaga dodania wersji językowych ankiety.
phone phone=[PHONE] Opcjonalny. Telefon.
firstName firstName=[NAME] Opcjonalny. Imię.
lastName lastName=[SURNAME] Opcjonalny. Nazwisko.
custom1 custom1=[CUSTOM1] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 1.
custom2 custom2=[CUSTOM2] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 2.
custom3 custom3=[CUSTOM3] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 3.
custom4 custom4=[CUSTOM4] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 4.
custom5 custom5=[CUSTOM5] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 5.
custom6 custom6=[CUSTOM6] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 6.
custom7 custom7=[CUSTOM7] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 7.
custom8 custom1=[CUSTOM8] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 8.

Przykład

https://www.surveylab.com/api.php?apiToken=yadfhjs&cId=8379821739721&email={{ticket.requester.email}}&crk={{ticket.id}}&referrer={{ticket.url}}&language={{ticket.requester.language}}

UWAGI. Klucz odpowiedzi musi być unikalny dla każdego zaproszenia do wypełnienia ankiety.

Aby pobrać API token :

  1. Przejdź do O Ustawień konta.
  2. Wybierz Integracje.
  3. Skopiuj wartość z pozycji TOKEN API SURVEYLAB.

Przekazane dane są dostępne w raportach ankiet (szczegółowy raport, wszystkie formaty).

UWAGI. Webhook to natychmiastowe powiadomienie o danym zdarzeniu np. zakończenie rozmowy prowadzonej na chat lub zamknięcie ticketu obsługowego. Takie powiadomienie może być przekazane za pomocą protokołu HTTP / HTTPS. Przeczytaj więcej o na Wikipedia.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.