Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Jak przeprowadzić anonimowe badanie satysfakcji, które pozwoli na analizę wyników w podziale na jednostki biznesowe?

Dzięki funkcjonalności kolektorów możesz wygenerować dowolną ilość linków do stworzonej ankiety. Dzięki temu możesz badaną grupę podzielić w dowolny sposób, np. jednostki biznesowe, departamenty, jednostki geograficzne, ...

W ramach poszczególnych części (grup) dalej zachowasz anonimowość badania, natomiast zyskasz możliwość analizowania wyników dla każdej stworzonej grupy niezależnie.