Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Jak przeprowadzić badanie z wykorzystaniem panelu CINT

SurveyLab współpracuje z panelami badawczymi takimi jak CINT, mypanellab.com czy Dynata (ResearchNow). Poniżej znajdziesz instrukcję pokazującą jak przeprowadzić badanie online z wykorzystaniem panelu badawczego CINT.

Aby uruchomić projekt badawczy :

Cint

 1. Zaloguj się do CINT OpinionHUB.
 2. Utwórz nowy projekt i skopiuj linki przekierowań.

SurveyLab

 1. Wciśnij przycik [S] USTAWIENIA kolektora ankiety, aby dodać linki przekierowań (skopiowane z konta CINT OpinionHUB).
  Kolektor
 2. [S] Ustawieniach kolektora ustaw opcję Klucz odpowiedzi jako tylko URL i zapisz ustawienia kolektora.
 3. Do linku ankiety dodaj parametr /crk/[ID].

Linki przekierowań

Quota full - badanie zakończone (wymagana ilość odpowiedzi została zebrana).
Screen out - brak zgodności z kryteriami doboru próby (ankieta niekompletna).
Complete - ankieta zakończona.

Etapy projektu badawczego CINT :

 1. Zamówienie.
 2. Testy linków ankiety.
 3. Testowy start badania (weryfikacja czy LOI, IR, DOR jest zgodne z szacunkiem).
 4. Pełen start badania.
 5. Weryfikacja Klucza odpowiedzi.
 6. Zamknięcie projektu.

W przypadku, w którym nie uda się zebrać wymaganej ilości odpowiedzi koszt badanie zostanie skorygowany o ilość brakujących odpowiedzi.

W zależności od wielkości (wymaganej ilości odpowiedzi oraz ilość pytań) oraz skomplikowania (kryteria doboru próby) projekt badawczy trwa od 2 - 5 dni. Większość projektów realizujemy w czasie 3 dni lub krótszym.

Co oznaczają skróty LOI, IR, DOR, CPI.

Skrót Opis
LOI Length of Interview
IR Incidence Rate
DOR Drop out Rate
CPI Cost Per Interview

Aby automatycznie zasilić ankietę danymi takimi jak płeć lub wiek użyj funkcjonalność HTTP referrer na końcu ankiety np. /crk/[ID]/referrer/[S]-[YOB]-[AGE]/custom1/[S]/custom2/[YOB]/custom3/[AGE]/

Przykład

https://www.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/1a74f0bf67bfe46ad22d4d9301b4b37bab47075ec/crk/[ID]/referrer/[S]-[YOB]-[AGE]/custom1/[S]/custom2/[YOB]/custom3/[AGE]/

Cint potrafi automatycznie przesłać do surveylab.com następujące informacje :

Tag Opis
[ID] = Respondent ID
[M] = Member ID
[P] = Panelist ID
[PC] = Postal code
[S] = Gender (male = 1, female = 2)
[YOB] = Year of birth
[AGE] = Age

Informacje są widoczne w metryczce odpowiedzi, więc nie ma potrzeby zbierania ich dodatkowo w ankiecie.

* Funkcjonalność "Klucz odpowiedzi" dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.