Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Jak stworzyć test online?

Chcesz stworzyć test online. To bardzo proste. Testy budujesz w ten sam sposób co ankiety online. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku testu dodatkowo musisz dodać punkty do opcji odpowiedzi oraz miernik, który wyliczy wynik testu.

Budując test pamiętaj aby :

  • Dodać punktację dla każdego wariantu odpowiedzi.
  • Utworzyć miernik sumujący wszystkie lub wybrane pytania testu.

Punktacja będzie widoczna w raportach zbiorczych (dla wszystkich przeprowadzonych ankiet / testów) oraz raportach indywidualnych poszczególnych osób.

Aby stworzyć test online :

KROK 1. STWÓRZ ANKIETĘ

1. Wciśnij przycisk + DODAJ ANKIETĘ, aby utworzyć nową ankietę (test) lub wciśnij przycisk E Projektuj, aby edytować istniejący test.

2. Dodaj nowe pytanie lub wciśnij przycisk  E Edytuj.

3. Wciśnij przycisk Punktacja. Następnie z prawej strony opcji odpowiedzi wprowadź punkty (np. -1, 0, 1, 2).

punktacja

UWAGI. Punkty mogą być zapisane za pomocą liczb całkowitych (np. -2, -1, 0, 1, 2, ...).

4. (Opcjonalnie) Przejdź do ustawień strony. Wciśnij przycisk Losowanie pytań z puli jeśli chcesz, aby uczestnik testu widział określoną ilość pytań na każdej stronie wyświetlonych z przygotowanej puli pytań.

Punkty są przeliczane automatycznie dla pytań : 

  • wyboru
  • macierzowych

PRZYKŁAD. Jeśli dodałeś 10 pytań możesz wyświetlić tylko 5 losowo wybranych.

KROK 2. DODAJ MIERNIK

1. Teraz możesz utworzyć miernik, który wyliczy sumę punktów dla utworzonego testu. Aby to zrobić wciśnij przycisk Mierniki.

mierniki

2. Następnie wciśnij + DODAJ MIERNIK, aby dodać miernik sumujący wszystkie lub wybrane pytania testu.

dodaj miernik

3. Dodaj poziom punktów zaliczających test. 

Wpisz punkty

Dodatkowo na zakończenie testu możesz wyświetlić wynik oraz datę zakońcenia testu.

Do wyboru masz następujące parametry :

Parametr Opis
{result} Wynik testu.
{surveyEndDate} Data zakończenia testu.
{surveyStartDate} Data rozpoczęcia testu.
{surveyEndDateTime}  Data i czas zakończenia testu.
{surveyStartDateTime} Data i czas rozpoczęcia testu.
 

UWAGI. Możesz stworzyć dowolną ilość mierników sumujących wszystkie lub wybrane pytania testu. Jednak tylko pierwszy miernik będzie prezentowany jako wynik testu.

Mierniki działają tylko dla pytań zamkniętych (Wyboru, Macierzowych, NPS, Ranking).

 

KROK 3. UTWÓRZ KOLEKTOR

1. Wciśnij przycisk Zbierz odpowiedzi, aby utworzyć lub edytować kolektor.

zbierz odpowiedzi

2. Wciśnij przycisk S Ustawienia, aby edytować ustawienia kolektora.

ustawienia kolektora

3. (Opcjonalnie) Określ czy uczestnik testu na zakończenie zobaczy ilość punktów, które zdobył. Aby to zrobić wybierz Po zakończeniu ankiety : Pokaż raport.

Raport po zakończeniu ankiety

UWAGI. Dzięki opcji Pokaż raport możesz wyświetlić punktację na zakończenie testu, a jeśli uczestnik testu nie osiągnął wymaganej ilości punktów możesz pozwolić mu na powtórzenie testu.

4. (Opcjonalnie) W OGRANICZENIACH BADANIA wybierz Czas na odpowiedź.