Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Jak usunąć zapisane odpowiedzi z ankiety?

SurveyLab umożliwia usunięcie zapisanych odpowiedzi z ankiety. Można to zrobić na dwa sposoby, usuwając kolektor lub usuwając pojedyncze zapisane odpowiedzi.

Aby usunąć zapisane odpowiedzi :

  1. Wciśnij przycisk Raport, aby przejść do raportu ankiety.
    raport
  2. Wybierz Lista odpowiedzi.
    lista odpowiedzi
  3. Zaznacz odpowiedź, którą chcesz usunąć i wciśnij przycisk Usuń.

Ta operacja jest nieodwracalna. Raz usuniętej odpowiedzi nie można ponownie przywrócić.

UWAGI. Odśwież stronę, aby zobaczyć efekt usunięcia danej odpowiedzi.


Powiązane strony