Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Jak wysłać ankietę w emailu?

Funkcjonalność ankiet w emailu umożliwia na umieszczenie (zagnieżdżenie) ankiety bezpośrednio w mailu. Dzięki temu Twój respondent zobaczy ankietę od razu jak otworzy wiadomość email.

Aby stworzyć ankietę, która będzie osadzona w mailu :

  1. Wciśnij przycisk kolektor Zbierz odpowiedzi.
  2. Wciśnij przycisk + DODAJ KOLEKTOR.
    dodaj kolektor
  3. Jak metodę dystrybucji wybierz Zaproszenia email/SMS.

Jeśli Twoja ankieta jest podzielona na strony, to respondent w otrzymanym emailu zobaczy tylko pierwszą stronę.

Wiadomość ankiety zagnieżdżonej w emailu musi posiadać trzy linki. Możesz zmienić ich położenie / kolejność, ale nie wolno usuwać ich z szablonu wiadomości.

Pole Opis
{$surveyForm} Kwestionariusz, który zostanie umieszczony w mailu.
{$surveyLink} Link ankiety. Alternatywny sposób wypełnienia ankiety.
{$optOutLink} Opt-out. Link umożliwiający respondentowi na wypisanie się z badania.
 

UWAGI. Ankiety w mailach nie wspierają pytań typu ranking, heat mapa, hot spot. Wynika to z ograniczeń stojących po stronie programów pocztowych.

* Opcja dostępna dla kont ProfessionalEnterprise.