Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Przekierowanie po zakończeniu badania

SurveyLab pozwala na sterowanie sposobem zakończenia badania. Konfigurując kolektor ankiety masz do wyboru 5 opcji :

Idź do strony - przekierowuje respondenta po zakończeniu ankiety na wskazaną stronę. Po zakończeniu badania respondent zobaczy stronę z informującą o tym, że badanie zostało zakończone, a następnie zostanie przekierowany na wskazaną w ustawieniach kolektora stronę.

Pokaż raport - wyświetla raport z podsumowaniem badania. Dostępne są trzy opcje. Tylko raport sumaryczny dla całego badania. Tylko raport z podsumowaniem odpowiedzi udzielonych przez respondenta. Zarówno raport sumaryczny jak i podsumowanie odpowiedzi respondenta.

Rozpocznij nową odpowiedź - przekierowuje respondenta na początek ankiety i umożliwia kolejne wypełnienie. Ta opcja jest szczególnie przydatna jeśli trzeba ręcznie przepisać udzielone odpowiedzi dla wielu ankiet do systemu lub uruchomić ankietę w trybie kiosk.

Generuj kod promocyjny - generuje kod promocyjny, który następnie jest wyświetlany respondentowi na zakończenie badania.

Pokaż stronę dziękuję - wyświetla stronę z podziękowaniem za udział w badaniu.