Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Jak przygotować plik do importu kontaktów?

SurveyLab pozwala załadować bazę kontaktów utworzoną wcześniej i zapisaną w postaci pliku Excel lub CSV.

Jak przygotować plik z bazą kontaktów

Dane kontaktowe powinny być wpisane w kolejności :

  1. Email
  2. Imię
  3. Nazwisko
  4. Telefon
  5. Język
  6. Custom1
  7. Custom2
  8. Custom3
  9. ...
  10. Custom8

Pole Email jest obowiązkowe. Poszczególne informacje takie jak Email, Imię, Nazwisko, ... powinny być rozdzielone średnikiem (;). Każdy kolejny kontakt powinien być rozdzielony znakiem ENTER.

W przypadku badań 360 stopni adresy email osób oceniających powinny być rozdzielone przecinkiem lub enterem.

Nie ma obowiązku uzupełniania wszystkich pól. Za wyjątkiem pola Email, wszystkie inne pozycje są opcjonalne i mogą być pominięte.

Format pliku kontaktów

Pobierz wzór formatu pliku kontaktów i wykorzystaj go do stworzenia własnego pliku.

Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Google docs) [D] Pobierz
Ankieta | Szablon pliku kontaktów (Excel) [D] Pobierz

Przykład

Email; Imię; Nazwisko; Telefon; Język; Custom 1; Custom 2
[email protected]; Jan; Kowalski; 520-232-453; PL; Gdynia; Specjalista IT
[email protected]; Adam; Nowak; 520-235-455; PL; Kraków; Manager HR
[email protected]; Anna; Smith; 520-238-458; EN; London; Opiekun Klienta