Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Kontakty

Dzięki Kontaktom będziesz mógł tworzyć imienne ankiety, śledzić status prowadzonego badania oraz automatycznie identyfikować osoby wypełniające ankietę.

Kontakty umożliwiają przechowywanie adresów email, telefonów oraz innych danych, grupowanie, kopiowanie, eksportowanie i importowanie danych z pliku.

Aby dodać nowy kontakt :

 1. Przejdź do zakładki [C] Kontakty.
 2. Wciśnij przycisk + DODAJ KONTAKT lub skorzystaj z opcji Importuj kontakty, aby importować listę kontaktów.
  dodaj kontakt
  importuj kontakty

Aby usunąć kontakty :

 1. Zaznacz kontakty, które chcesz usunąć.
  zaznacz kontakty
 2. Wciśnij przycisk USUŃ.
  usuń kontakty

UWAGI. Usunięcie kontaktu z listy spowoduje usunięcie tego kontaktu również ze wszystkich kolektorów, do których został on dodany.Aby odszukać określone kontakty :
 
 1. Przejdź do wyszukiwarki adresów, która znajduje się z górnej części strony.
 2. Wpisz szukane słowo (np. *@gmail.com, Dyrektor*, *ka*, Anna).
 3. Wciśnij ENTER.
  wyszukal w kontaktach

Importuj kontakty

W lewym menu znajdziesz opcje umożliwiające wykonywanie dodatkowych operacji takich jak import kontaktów.

 1. Importuj kontakty (Z pliku) - pozwala na import danych adresowych zebranych w pliku w formacie .xlsx (Excel), .ods (OpenOffice), .csv lub .txt.
 2. Importuj kontakty (Wklej ręcznie) - umożliwia skopiowanie do pola formularza adresów poleceniem kopiuj-wklej i ich import do systemu.


Eksportuj kontakty

W lewym menu znajdziesz opcje umożliwiające wykonywanie dodatkowych operacji takich jak eksport kontaktów. Funkcja pozwala na zapisanie do pliku pełnej bazy kontaktów.

 1. Eksportuj kontakty - pozwala na eksport wszystkich lub wybranych grup adresów do pliku csv.