Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Wyboru

Pytanie wyboru (inaczej pytanie Pojedynczego lub wielokrotnego wyboru) umożliwia wybór przez respondenta jednej lub wielu odpowiedzi spośród dostępnych opcji.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

 • Ocena dowolnego zjawiska na skali.
 • Pytania Tak / Nie.
 • Wybór jednej lub wielu opcji z pośród dostępnych wariantów odpowiedzi.

OPCJE

Pytanie pojedynczego lub wielokrotnego wyboru występuje w pięciu opcjach. Każda opcja zmienia wygląd pytania.

 • Pojedynczego wyboru pionowe
 • Pojedynczego wyboru poziome
 • Pojedynczego wyboru lista
 • Pojedynczego wyboru lista (z wyszukiwarką)
 • Wielokrotnego wyboru pionowe
 • Wielokrotnego wyboru poziome

WYGLĄD PYTANIA

pytanie wyboru


PROJEKTOWANIE PYTANIA

Aby dodać nowe pytanie :

 1. Wybierz pytanie z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
 2. Wpisz treść pytania.
 3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
 4. Wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
 5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.
 

UWAGI. Aby system automatycznie policzył wynik w oparciu o wprowadzone pytania ankietowe dodaj punktację oraz miernik. Możesz dodać wiele złożonych mierników sumujących wszystkie lub wybrane pytania w ankiecie.

 

DODAWANIE PUNKTÓW DO PYTANIA

 1. Wciśnij przycisk Punktacja.
  Punktacja
 2. Wpisz punkty w polach obok opcji odpowiedzi. W przypadku testu w pisz punkty jedynie przy prawidłowych odpowiedziach.
 3. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

Dla testów wielokrotnego wyboru możesz dodatkowo ustawić punkty dla pytania, w którym nagradzane jest zaznaczenie wszystkich poprawnych opcji odpowiedzi. W tym celu :

 1. Przejdź do [S] ustawień pytania.
 2. Zaznacz opcję Licz punkty jeżeli zaznaczone wszystkie poprawne odpowiedzi.
  Ustawienia pytania
 3. Wpisz liczbę punktów, którą uczestnik otrzyma za poprawną odpowiedź np. 1.
 4. Wciśnij przycisk ZAPISZ.