Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Metody dystrybucji ankiet

SurveyLab daje w pełni multikanałowe doświadczenie i udostępnia szereg metod dystrybucji ankiet i testów. Odpowiedzi możesz zbierać za pomocą linka umieszczonego na stronie www, widgetu www, emaila, SMSa, kodu QR, aplikacji mobilnej lub naszego systemu mailingowego.

Do wyboru masz pięć metod dystrybucji :

 • Link URL, Widget WWW
 • Zaproszenie email / SMS
 • 360 feedback
 • Mobile app
 • Kup odpowiedzi


Link ULR, Widget WWW

Metoda pozwala na zebrania odpowiedzi poprzez email, www / IFRAME, widget www, pop-up, lub kod QR.
Kolektor - URL i Widget
Dostępne opcje :

 • Link - Link do ankiety, do dystrybucji za pomocą dowolnego programu pocztowego (np. MS Outlook, Gmail) lub umieszczenia na stronie www (również za pomocą IFRAME).
 • Popup - Kod javascript do umieszczenia na stronie www.
 • Widget - Kod javascript wywołujący widget ankiety wyświetlany na stronie www. Widgety są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu możesz określić zdarzenie, które wywoła widget.
 • Kod QR - Kod QR zawierający link ankiety do wykorzystania w materiałach marketingowych i obsługowych (np. na wizytówkach, ulotkach, naklejkach)

Aby rozpocząć zbieranie odpowiedzi :

1. Wybierz ankietę, dla której chcesz zebrać dane i wciśnij przycisk kolektor Zbierz odpowiedzi.
2. Wybierz kolektor za pomocą, którego chcesz zebrać dane lub utwórz nowy kolektor (wciskając przycisk + DODAJ KOLEKTOR).

dodaj jolektor

3. Wciśnij przycisk wlacz Włącz, aby aktywować kolektor.

włącz kolektor

4. Wciśnij przycisk udostępnij Udostępnij.

udostepnij

5. Skopiuj link do ankiety.

Zaproszenie email / SMS

Metoda pozwala na zbieranie odpowiedzi wysyłając wiadomości email lub sms bezpośrednio z SurveyLab. W ten sposób dodatkowo zyskujesz możliwość śledzenia statusu wypełnienia ankiet przez respondentów oraz wysłania ankiety powtórnie jedynie do respondentów, którzy nie otworzyli ankiety.
Zaproszenie email / SMS

Dostępne opcje :

 • Email - Wyślij zaproszenia do ankiety za pomocą maila bezpośrednio z SurveyLab.
 • Ankieta w emailu (pojedyncze pytanie) - Wyślij zaproszenia do ankiety za pomocą maila bezpośrednio z SurveyLab. Pierwsze pytanie będzie zagnieżdżone bezpośrednio w mailu.
 • SMS - Wyślij zaproszenia do ankiety za pomocą SMS bezpośrednio z SurveyLab.

Aby aktywować wysyłkę ankiet z SurveyLab :

1. Wybierz ankietę, dla której chcesz zebrać dane i wciśnij przycisk kolektor Zbierz odpowiedzi.
2. Wybierz kolektor za pomocą, którego chcesz zebrać dane albo stwórz nowy.

dodaj jolektor

3. Wciśnij przycisk udostępnij Udostępnij.
4. Wciśnij przycisk Wiadomości, aby edytować treść wiadomości z zaproszeniem do ankiety.
5. Wciśnij przycisk Kontakty, aby dodaj adresy email respondentów.

udostepnij6. Wciśnij przycisk wlacz Włącz, aby aktywować kolektor i wysłać ankietę.

włącz kolektor

UWAGI. Każda wiadomość email wysyłana za pomocą systemu SurveyLab powinna zawierać parametr {$surveyLink}, który system zamienia na link ankiety w czasie wysyłki oraz {$optOutLink}, który umożliwia rezygnację przez respondenta z otrzymywania dalszych maili. Jeśli korzystasz z formatowania HTML i chcesz ukryć link do ankiety w tekście pamiętaj, aby wybrać protokół <inny>.

 

360 Feedback

Przeprowadź ankietę 360 stopni. Zbierz odpowiedzi za pomocą emaili lub smsów wysłanych bezpośrednio z SurveyLab. Dodatkowo możesz oznaczyć relacje między uczestnikami badania, aby zautomatyzować proces generowania raportów dla ocenianych osób.
360 feedback
Dostępne opcje :

 • Email - Wyślij zaproszenia do ankiety za pomocą maila bezpośrednio z SurveyLab.
 • Ankieta w emailu (pojedyncze pytanie) - Wyślij zaproszenia do ankiety za pomocą maila bezpośrednio z SurveyLab. Pierwsze pytanie będzie zagnieżdżone bezpośrednio w mailu.
 • SMS - Wyślij zaproszenia do ankiety za pomocą SMS bezpośrednio z SurveyLab.Mobile app

Zbieraj odpowiedzi poprzez dedykowaną aplikację mobilną. W ten sposób możesz zebrać wyniki dla swojej ankiety będąc offline. System automatycznie zsynchronizuje zebrane odpowiedzi z Twoim kontem jak tylko połączysz się z Internetem.
Mobile app
Dostępne opcje :

 • Mobile app - Zbierz odpowiedzi za pomocą aplikacji mobilnej (Android, iOS).