Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Zaproszenie email / SMS

SurveyLab pozwala na wysłanie zaproszeń do ankiety bezpośrednio z systemu za pomocą emaili lub SMSów.
Email / SMS invitations

Aby wysłać zaproszenie do wypełnienia ankiety :

  1. Wciśnij przycisk Zbierz odpowiedzi.
  2. Wybierz kolektor i wciśnij przycisk Ustawienia.
  3. Ustaw metodę dystrybucji Email /SMS.
  4. Zostaniesz przekierowany na stronę  Wiadomości, aby utworzyć wiadomość z zaproszeniem do ankiety, lub dodać przypomnienia.
  5. Wciśnij przycisk DOSTOSUJ, aby zmienić treść zaproszenia.
  6. Wybierz typ zaproszenia (Email, Ankieta w emailu lub SMS).
  7. Przejdź na stronę Kontakty aby dodać listę kontaktów (do których zostanie wysłane zaproszenie do ankiety).
  8. Aktywuj kolekor, aby uruchomić zbieranie odpowiedzi.

Statusy wiadomości

Status Opis
Wysłane Zaproszenie do ankiety wysłane.
Otwarte Zaproszenie do ankiety zostało odebrane i otworzone przez respondenta. W raporcie ankiety status jest prezentowany jako Wyświetlenia.
Zakończone Respondent wypełnił ankietę. W raporcie ankiety status jest prezentowany jako Odpowiedzi.
Opt-out Respondent zrezygnował z otrzymywania dalszych zaproszeń do badań realizowanych na platformie SurveyLab.
Error Błąd wysyłki. Oznacza ze wiadomość nie została dostarczona do respondenta.
 

UWAGI. Możesz od razu zaplanować cały projekt oraz określić kiedy respondent dostanie zaproszenie oraz przypomnienie o trwającym badaniu.

 

UWAGI. Kolektor musi być oznaczony jako włączony, aby móc zbierać odpowiedzi dla ankiety.