Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Integracja z Zendesk

Poniżej znajdziesz krótką instrukcję pokazującą jak łatwo możesz zintegrować SurveyLab z Zendesk oraz sprawić, że Twoi klienci po zamknięciu zgłoszenia dostaną link do ankiety umożliwiającej ocenę pracy konsultanta działu wsparcia.

Aby skonfigurować Zendesk do pracy z SurveyLab :

1. Zaloguj się do Zendesk.
2. Wybierz Admin, a następnie Triggers.

zendesk triggers 

3. Wciśnij przycisk Add trigger.

add trigger

4. Ustaw opcję Meet any of the following conditions: Ticket:Status > Changed to > Solved.

zendesk - condition 1

5. Dodaj link (URL) do ankiety w oknie konfiguracji wiadomości email Perform these actions:

              Notification: Email user > (requester)
              Email subject: > [{{ticket.account}}] Re: {{ticket.title}}
              Email body: powinno zawierać link (URL) do ankiety oraz odniesienie (referrer) dzięki 
              czemu będziesz mógł łatwo zidentyfikować odpowiedzi otrzymane od poszczególnych
              klientów. Referrer musi być zakończony znakiem slash /.
zendesk - condition 2

6. Wciśnij przycisk Create trigger.

create trigger

Wyniki ankiety są dostępne po zalogowaniu do surveylab.com i kliknięciu na ikonkę Raporty. Informacje pozwalające na identyfikację poszczególnych klientów będą zapisane w raportach indywidualnych w wierszu Odniesienie (URL).

UWAGI. Aby dodać odniesienie (referrer) zwierające imię i nazwisko klienta obsługiwanego za pomocą zendesk.com wystarczy na końcu adresu URL ankiety dodać /referrer/{{ticket.assignee.first_name}}+{{ticket.assignee.last_name}}/