Go to
10 trików

Przygotowaliśmy dla was 10 trików i wskazówek, które pomogą wam budować jeszcze lepsze ankiety, kwestionariusze, formularze i testy online.

1. Stosuj właściwe pytania

Dobór odpowiednich pytań do badania ma duże znaczenie. W SurveyLab do wyboru masz 25 rodzajów pytań, w tym pytania wyboru, macierzowe, otwarte, NPS, numeryczne, rankingowe czy pytanie typu heat-mapa.

To ważne, aby wybrać właściwy typ pytania przed uruchomieniem badania, ponieważ nie można zmienić typu pytania, jeśli zostały już zebrane odpowiedzi.

Budujesz ankietę satysfakcji. Do stworzenia skali najlepsze będzie pytanie wyboru lub pytanie typu ocena. Do ankiety NPS wybierz pytanie typu NPS. Budujesz test wielokrotnego wyboru wybierz pytanie wyboru i ustaw opcję Wielokrotny wybór. Więcej informacji na temat dostępnych rodzajów pytań znajdziesz w naszej pomocy online – dostępne rodzaje pytań.

2. Buduj krótkie ankiety

Długość ankiety ma bezpośredni wpływ na „response rate”, czyli odsetek zebranych odpowiedzi w stosunku do ilości uczestników badania. Wynika to z faktu, iż nie lubimy odpowiadać na długie ankiety. Dlatego staraj się, aby Twoje ankiety były jak najkrótsze.

Budując ankietę pamiętaj o celu badania i dodawaj pytanie tylko jeśli są niezbędne.

3. Używaj opcji kopiuj / wklej

Twoje pytanie ma długą listę opcji odpowiedzi. Nie musisz ich wpisywać ręcznie. Wystarczy, że skopujesz je z dokumentu Word, Excel lub pliku tekstowego i wkleisz w pytanie. System automatycznie rozdzieli każdą opcję odpowiedzi na osobną linię.

4. Stosuj logikę

Dzięki logice wyświetlisz tylko te pytania, które w danym momencie powinien zobaczyć respondent. Pozwala to skrócić samą ankietę i sprawić, aby doświadczenie respondenta było bardziej osobiste.

Logika może bazować na udzielonych odpowiedziach, kontaktach lub metadanych takich jak język, typ urządzenia czy kolektor.

5. Stosuj piping

Piping (insertowanie treści) pozwala na personalizację ankiet oraz doświadczenia respondenta.

Funkcjonalność pozawala na pobieranie treści pochodzących z samej ankiety (udzielone odpowiedzi) lub kontaktów i następnie przekazywanie ich do innego pytania lub zaproszenia do wypełnienia ankiety.

6. Dodaj języki

Prowadzisz badanie i Twoi respondenci mówią różnymi językami. Nie musisz tworzyć osobnego kwestionariusza dla każdego języka. Możesz dodać wiele języków do ankiety, a my wyświetlimy ją we właściwym języku wykorzystując ustawienia językowe przeglądarki internetowej respondenta. Dodatkowo respondent będzie mógł zmienić język samodzielnie w dowolnym momencie.

Raport ankiety będzie zawierał dane dla wszystkich języków. Będziesz mógł go filtrować po dowolnym języku i dzięki temu wyświetlić wszystkie języki jednocześnie lub tylko wybrany język.

7. Korzystaj z banku pytań

Dodaj dowolne pytanie do banku pytań. Będziesz mógł je użyć ponownie w tej samej lub innej ankiecie.

Bank pytań pozwoli Ci na tworzenie własnych rodzajów pytań. Jest współdzielony przez wszystkich użytkowników konta. To prosty sposób, aby stworzyć listę własnych, najczęściej wykorzystywanych pytań i w ten sposób przyspieszyć pracę nad ankietami.

8. Ustaw kolorystykę

Motywy ankiet pozwalają na dostosowanie wyglądu ankiety lub testu do Twoich preferencji. W ten sposób możesz zmienić kolorystykę tła, format i wielkość czcionki, sposób numeracji stron lub pytań, ukryć stopkę ankiety.

Na życzenie możemy również ustawić wybraną przez Ciebie domenę do obsługi Twoich ankiet.

9. Stosuj kolektory

Kolektory pozwalają na dzielenie badania na segmenty lub fale.

Chcesz powtórzyć badanie dla nowego okresu. Nie musisz tworzyć nowej ankiety. Wystarczy, że utworzysz nowy kolektor. Wyniki zostaną automatycznie zagregowane do poziomu ankiety. Będziesz mógł je analizować niezależnie dla każdego kolektora lub łącznie dla całej ankiety.
W ten sam sposób możesz dzielić badanie na segmenty, kanały zbierania odpowiedzi lub fale badawcze.

10. Mierniki

Potrzebujesz policzyć złożony wskaźnik satysfakcji lub wynik testu. Dzięki miernikom to zadanie jest bardzo proste. Wystarczy, że wskażesz pytania, które chcesz zsumować. Mogą to być wszystkie pytania ankiety / testu, lub jedynie wybrane pytania. Możesz stworzyć wiele mierników.

Mierniki będą widoczne w raportach ankiety. Możesz również wyświetlić wyniki miernika na zakończenie ankiety lub testu oraz dodać automatyczne powiadomienie dla określonej wartości miernika.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku