Go to
15 kluczowych wskaźników dla Twojego biznesu

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie będziesz mógł tego poprawić (William Thomson, lord Kelvin). Prowadzisz biznes. Musisz mierzyć efekty swoich działań. Tylko dzięki temu będziesz wiedzieć czy inwestowane pieniądze i czas przynoszą zamierzony efekt. Co więcej, tylko w ten sposób dowiesz się czy podejmowane przez Ciebie działania wymagają poprawy.

Przedstawiamy 15 kluczowych wskaźników dla Twojego biznesu.

Przychody (en. Revenues)

Przychody naszym zdaniem to pierwszy wskaźnik, który powinieneś obserwować. Wskaźnik mówi ile pieniędzy generuje Twoja firma w danym okresie. Jeśli sprzedajesz więcej niż jeden produkt (lub usługę), powinieneś śledzić przychody dla każdego z oferowanych przez Ciebie produktów. Dzięki temu będziesz wiedział czy poszczególne linie produktowe są rentowne. Jeśli dodatkowo dane będziesz zbierał i mierzył cyklicznie (np. miesięcznie) będziesz wiedział czy twój biznes rośnie.

Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej.

Zysk netto (en. Net profit)

Zysk netto to ilość pieniędzy, która zostaje Ci po odliczeniu kosztów oraz podatków. Od tej wartości zależy jak Twoja firma szybko będzie się rozwijać, oraz czy będzie miała środki na inwestycje i wypłatę dywidendy.

Zysk = Przychody – Koszty – Podatki

Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej.

EBITDA

EBITDA (Earnings Before Interest Taxation Depreciation Amortization) to zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji środków trwałych (en. Depreciation) oraz amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (en. Amortization). Wskaźnik ma ta zaletę iż eliminuje czynniki, które są zależne od danego systemu prawno-podatkowego lub inflacji, dzięki czemu umożliwia lepsze porównanie z wynikami innych spółek niż Zysk netto.

Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej.

Marża brutto (en. Gross Margin)

Marża to inaczej ilość pieniędzy jaka Ci zostaje po odliczeniu kosztów związanych z uzyskaniem przychodów.

Marża brutto = Przychody – Koszty

Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej.

NPS (Net Promoter Score)

Wskaźnik lojalności klienta. NPS zyskał dużą popularność jako alternatywa dla tradycyjnych ankiet satysfakcji. W przeciwieństwie do badań satysfakcji klient nie jest pytany o zadowolenie z danej usługi ale o skłonność do polecenia usługi. Najczęściej jest mierzony za pomocą ankiet online lub SMS.

NPS = %Promotorów – %Detraktorów

Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej. Wskaźnik przyjmuje wartości od -100 do 100.

eNPS (employee Net Promoter Score)

Nie wolno zapomnieć o tym co najcenniejsze dla każdej firmy, o pracownikach. NPS nadaje się nie tylko do badana lojalności klientów ale również do badania lojalności pracowników.

eNPS = %Promotorów – %Detraktorów

Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej. Wskaźnik przyjmuje wartości od -100 do 100.

Pozyskania brutto (en. Gross Adds, GA)

Wskaźnik mówi ilu nowych klientów pozyskaliśmy w danym okresie.

Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej.

Pozyskania netto (en. Net Adds)

Wskaźnik mówi ilu klientów pozyskanych w danym okresie pozostało z nami. Otrzymuję się go poprzez pomniejszenie Gross Adds o wartość Churn.

Net Adds = Gross Adds – Churn

Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej.

Churn

Wskaźnik odejść (rezygnacji) klientów. Churn może mieć charakter komercyjny (klienci którzy odeszli od nas do konkurencji) lub windykacyjny (klienci którzy przestali płacić abonament). Niezwykle ważne jest zrozumienie charakteru oraz przyczyn churn. Tylko w ten sposób możemy przeciwdziałać temu zjawisku.

Interpretacja: Im niższa wartość wskaźnika tym lepiej.

Koszty (en. Cost)

Przychody to tylko jedna strona oceny Twojego biznesu. Druga strona to koszty. Tylko dbając o obie strony możesz odnieść sukces.

Interpretacja: Im niższa wartość wskaźnika tym lepiej.

Koszt pozyskania klienta, (en. Customer Acquisition Cost, CAC)

To koszt jaki musimy ponieść, aby pozyskać nowego klienta. Wartości obejmują wszystkie koszty wymagane, aby przekonać klienta do pierwszego zakupu. Mogą to być koszty kampanii marketingowych, reklamy, czy prowizji dla handlowców.

Interpretacja: Im niższa wartość wskaźnika tym lepiej.

Baza (en. Customer base)

Wielkość bazy klientów. To ważny wskaźnik szczególnie dla wszystkich biznesów opartych o płatności w modelu subskrypcji.

Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej.

Wartość Życia Klienta, (en. Customer Lifetime Value, CLV)

Wskaźnik zmienia sposób w jaki patrzymy na klienta. Mówi jaka jest całkowita wartość przychodów przeciętnego klienta.

CLV = Śr. przychód z klienta x Śr. czas życia klienta – Koszty pozyskania klienta

Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej.

Unikalni użytkownicy (en. Unique users, UU)

Nie ważne w jakiej branży działasz. Twoi klienci korzystają z Internetu każdego dnia. Unikalni użytkownicy mówi Ci ile osób odwiedziło Twoją stronę. To dobry miernik tego czy ruch na Twojej stronie rośnie czy maleje. To również bardzo praktyczny miernik, aby śledzić efekty promocji i działań marketingowych.

, dlatego coraz ważniejsze jest monitorowanie wskaźników stworzonych dla tego medium. Jednym z najważniejszych wskaźników jest liczba odwiedzin Twojego serwisu www.

Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej.

Współczynnik konwersji (en. Conversion rate, CR)

Wskaźnik informuje jaki procent Twoich klientów po dokonaniu rejestracji w serwisie aktywował konto, wykupił abonament lub wykonał inna akcję. W przypadku reklamy internetowej informuje jaki procent klientów którzy kliknęli reklamę dokonali następnie zakupu, rejestracji lub wykonało inna akcje.

CR = (liczba osób dokonujących konwersji / liczbę osób, które zarejestrowały się w serwisie) x 100%

Interpretacja: Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej. Wskaźnik przyjmuje wartości od 0 do 100%.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku