Go to
25 popularnych pytań o zaangażowanie pracowników

Sukces firmy w dużej mierze zależy od pracowników. Badanie przeprowadzone przez AON pokazuje, iż poprawa zaangażowania pracowników o 5 punktów przekłada się na 3% wzrost przychodów.* Jest o co walczyć, tym bardziej iż nie jest to jedynym pozytywny efekt.

* AON Employee Engagement Report, 2018

Ankiety online są sprawdzoną metodą badania nastrojów w firmie. Aby dobrze zrozumieć sytuację oraz nastroje w firmie, organizacje powinny skupić się przede wszystkim na czynnikach sukcesu, a nie wyłącznie na barometrach nastroju. Poniżej zamieściliśmy 25 pytań, które dotyczących zaangażowania i satysfakcji pracowników oraz kultury organizacyjnej.

Pytania możesz zapisać również w formie twierdzeń i następnie sprawdzić na ile respondent się z nimi zgadza lub utożsamia. Ankieta może się składać zarówno z pytań zamkniętych jak i otwartych. Ważne, aby pytania były zdawane w ten sam sposób np. wszystkie pytania w formie twierdzeń, lub wszystkie pytania w formie pytań.

Firma i strategia

Strategia wyznacza kierunki działania i pozwala osiągać cele w długim okresie. Skupienie całej organizacji wokół strategii i długo okresowych celów firmy jest niezwykle istotne. Jednocześnie jest to złożone zadanie szczególnie w dużych organizacjach. Dlatego należy regularnie sprawdzać czy wyznaczone cele są jasne i dobrze skomunikowane. Ma to również znaczenie w rozumieniu i nadawaniu sensu wykonywanej pracy przez poszczególne zespoły i pracowników.

1. Czy rozumiesz cele strategiczne organizacji?

(1 = zdecydowanie nie, 5 = zdecydowanie tak)

1 – 2 – 3 – 4 – 5

2. Czy widzisz wyraźny związek między swoją pracą i celami firmy?

1 – 2 – 3 – 4 – 5

3. Czy masz poczucie, że zespół zarządzający firmą działa w sposób przejrzysty?

1 – 2 – 3 – 4 – 5

4. Jaka jest największa słabość firmy?

….

5. Jaka jest największa siła firmy?

19. Jakich trzech słów użyłbyś, aby opisać naszą kulturę organizacyjna?

Manager

Bezpośredni przełożony ma bardzo duży wpływ na pracę swojego zespołu oraz sposób w jaki są realizowane poszczególne działania operacyjne. Rozwój pracowników, ich motywacja, zaangażowanie w pracę w dużej mierze zależy od postawy i stylu pracy managera.

6. Mój manager docenia podejmowane przeze mnie działania.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

7. Jestem doceniany za podejmowane przeze mnie działania.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

8. Mój przełożony wyznacza mi jasne cele.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Współpraca i zespół

Biznes to gra zespołowa. Przepływ informacji, współpraca, kultura pracy nastawiona na współpracę jest kluczowa, aby organizacja mogła osiągnąć sukces. Jednocześnie problemy w komunikacji są najczęstszą przyczyną niepowodzeń, dlatego warto poświecić trochę czasu aby zrozumieć czy w Twojej firmie nie ma problemów z komunikacja.

9. Moi koledzy współpracują ze sobą.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

10. Jestem dumny z bycia członkiem mojego zespołu.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Indywidualne cele i zaangażowanie

Na sukces organizacji pracują wszyscy pracownicy. Od indywidualnego zaangażowanie pracownika zależy skuteczność podejmowanych działań i projektów oraz tempo w którym firma się rozwija.

11. Na skali 1 – 5, jak bardzo jesteś zadowolony z wykonywanej pracy?

(1 = bardzo niezadowolony, 5 = bardzo zadowolony)

1 – 2 – 3 – 4 – 5

12. Czy poleciłbyś pracę w [Firmie] swoim znajomym?

1 – 2 – 3 – 4 – 5

13. Czy masz czytelny obraz swojej ścieżki kariery i awansu?

1 – 2 – 3 – 4 – 5

14. Czuję się doceniany w pracy.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

15. Czy widzisz siebie pracującego w [Firmie] za rok?

1 – 2 – 3 – 4 – 5

16. Czuje się, że należę tutaj.

Zdecydowanie zgadzam się
Zgadzam się
Neutralnie
Nie zgadzam się
Zdecydowanie nie zgadzam się

17. Jaka jest ulubiona rzecz związana z Twoją pracą?

18. Czy praca sprawia Ci przyjemność?

1 – 2 – 3 – 4 – 5

19. Na skali 1 – 5, jak oceniasz balas praca-życie prywatne?

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Rozwój osobisty

W długiej perspektywie nie uda Ci się utrzymać najlepszych pracowników jeśli nie będą mogli się rozwijać razem z firmą. Ważne, aby Twoi pracownicy mogli się rozwijać, bez względu na to czy pracują w dziale sprzedaży, marketingu czy w obsłudze klienta.

20. Mam możliwości zdobywania nowych umiejętności.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

21. Mam możliwości rozwoju mojej kariery.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

22. Mówię innym dobre rzeczy o firmie, w której pracuję.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Wynagrodzenia i środowisko pracy

Fundamenty, czyli wynagrodzenie, benefity i narzędzia pracy. Pieniądze nie powinny być jedyną motywacją do pracy. Jednak równie złą sytuacją jest ich brak lub duża rozbieżność między oczekiwaniami pracowników, a tym co firma oferuje. Sprawdź czy nie masz problemu u samych podstaw.

23. Jestem dobrze wynagradzany za moją pracę.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

24. Firma dostarcza mi wszystkie narzędzie których potrzebuję, aby wykonywać moją pracę.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

25. Mam dostateczną ilość czasu, aby dobrze wykonywać moją pracę.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Na koniec mały prezent. Jedno dodatkowe pytanie. Stworzona przez nas lista to jedynie przykłady popularnych pytań. Możesz ją dowolnie rozbudować. Szukasz przykładów z obszaru customer experience, sprawdź nasz artykuł 25 najbardziej popularnych pytań o doświadczenie i satysfakcję klienta.

26. Jeśli mógłbyś zmienić jedną rzecz dotyczącą swojej pracy / miejsca pracy, co by to było?

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku