Go to
Badanie 360 stopni. Jak przeprowadzić badanie.

Jak przeprowadzić badanie 360. Przygotowaliśmy dla was kompletny przewodnik po badaniach 360 stopni. Ten artykuł pomoże Ci skutecznie przygotować i przeprowadzić badanie w Twojej organizacji w pięciu prostych krokach.

 1. Wyznacz cel badania
 2. Określ zakres i czas
 3. Przygotuj kwestionariusz
 4. Zaplanuj komunikacje i zbierz feedback
 5. Omów wyniki

Wyznacz cel badania

Tak jak w przypadku każdego projektu przed jego rozpoczęciem należny zdefiniować cel. Projekty badawcze, w tym te związane z badaniami 360 stopni nie są wyjątkiem. Od celu badania zależy kształt samej ankiety, metoda i sposób komunikacji z uczestnikami, oraz sposób wykorzystania wyników.

Przykładowe cele :

 • Pomoc managerom i pracownikom w samorozwoju.
 • Pomoc w priorytetyzacji zadań rozwojowych dla managerów i pracowników.
 • Pomoc dla działu HR w planowaniu szkoleń i ścieżek rozwoju dla managerów i pracowników.

Uwagi. Nie traktuj badania 360 jako metody oceny managerów czy pracowników. Może to prowadzić do udzielania nieszczerych odpowiedzi lub do obawy przed udziałem w samym badaniu.

Określ zakres i czas

Ustaliłeś cel badania. Świetnie. Nadszedł czas na oszacowanie zakresu oraz ram czasowych projektu. Zdecyduj kto zostanie objęty badaniem oraz kto będzie udzielał feedbacku. Ustal czy chcesz zebrać informację zwrotną z każdej możliwej perspektywy, czy tylko od wybranych grup (np. samoocena i przełożony). Dzięki dużej elastyczności SurveyLab doskonale nadaje się do obsługi dowolnych badań feedbackowych, w tym 90, 180, 270 i 360 stopni.

Przykładowe grupy osób udzielających feedbacku :

 • Samoocena
 • Manager
 • Współpracownik
 • Pracownik
 • Partner / klient / dostawca

Typowe badanie 360 stopni trwa od 1 do 3 miesięcy, w zależności od wielkości organizacji, ilości wywiadów oraz długości samej ankiety.

Uwagi. Badanie 360 warto powtarzać cyklicznie. Rekomendujemy, aby robić to co 6 – 12 miesięcy. W ten sposób uczestnicy badania będą mogli dowiedzieć się czy dokonali zmian swoich zachować i postaw, oraz czy zrobili postępy.

Przygotuj kwestionariusz

Jeśli w Twojej firmie istnieje model kompetencji wykorzystaj go do stworzenia ankiety. W ten sposób będziesz miał pewność, że badane postawy i kompetencje odnoszą się do stworzonego modelu oraz wspierają strategiczne cele firmy.

Aby umożliwić szybki start i ułatwić pracę przygotowaliśmy szablon ankiety 360. Szablon możesz łatwo skopiować na własne konto, dowolnie zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb.

Uwagi. Ankieta nie powinna być dłuższa niż 15 – 20 min. Długie ankiety mogą wywoływać zmęczenie. Pamiętaj, że w przypadku ankiet 360 stopni respondent będzie miał do wypełnienia kilka ankiet (dla różnych osób).

Zaplanuj komunikację i zbierz feedback

Zaplanuj komunikację i zaangażuj uczestników badania od samego początku. To ważne. Jeszcze przed rozpoczęciem badania wytłumacz jego cel oraz sposób realizacji. Wyślij maila do wszystkich osób biorących udział w badaniu oraz udostępnij skrzynkę email, na którą każdy będzie mógł napisać i zadać pytanie.

SurveyLab pozwala na zaplanowanie od razu całej komunikacji dotyczącej badania, w tym zaproszenia (z określoną datą) oraz przypomnień o badaniu.

Uwagi. Upewnij się, że wszystkie zebrane odpowiedzi pozostaną anonimowe oraz że ten aspekt badania został dobrze skomunikowany. Tylko w ten sposób zbierzesz szczere i rzetelne odpowiedzi.

Omów wyniki

Wykorzystaj zdobytą wiedzę do działania. Wyniki badania to cenna wiedza dla osób biorących udział w badaniu, ale również dla Twojej organizacji. Przygotuj i przeprowadź spotkania rozwojowe z pracownikami. Zakończ je opracowaniem planu rozwoju osobistego (en. Personal Development Plan).

Uwagi. Wykorzystaj zdobytą wiedzę również do poprawy procesu oceny 360 w przyszłości. Jeśli masz pomysły jak usprawnić nasz system napisz do nas.

Przeczytaj i znajdź więcej inspiracji w artykule „Getting 360 Degree Reviews Right”, HBR 2012.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku