Go to
Feedback 360 stopni. Zbuduj mocny i zgrany zespół.

Jedną z cegiełek tworzącą każdą zdrową relację między ludźmi jest zdolność komunikacji. Na pozór coś bardzo oczywistego, a jednak nieustannie stanowiącego wyzwanie praktycznie w każdej firmie. Skoro mowa o biznesie, aby wypracować prawidłowo funkcjonującą relację firma – pracownik, należałoby zastanowić się nad odpowiednimi narzędziami i kanałem komunikacyjnym. Pomocne mogą być  różnego rodzaju modele oceny pracowników. Mają one na celu identyfikację potencjału pracownika oraz obszarów wymagających poprawy w celu pobudzenie rozwoju zarówno kompetencji, umiejętności jak i postaw. Takie modele opierają się zazwyczaj na połączeniu ankiet i rozmowy, podczas której ocenie podlegają przykładowo zrealizowane przez pracownika cele, czy też perspektywy na jego dalszy rozwój. Niemniej, często feedback otrzymany podczas takiej rozmowy okazuje się być zbyt skąpy, aby zaplanować dalsze kroki w firmie. Idealnie w tę lukę wpasowują się badania 360 stopni.

Czym są badania 360 stopni?

Badania 360 stopni są powszechnie stosowanym narzędziem, służącym do zbierania informacji na temat kompetencji pracowników. Co sugeruje już sama nazwa, wyróżniającym te badania elementem jest fakt, iż feedback otrzymywany jest z różnych perspektyw, a co za tym idzie, różnych obszarów firmy. W badaniu biorą udział przełożeni, podwładni, współpracownicy, a na koniec do tego zestawienia dołączana jest samoocena. Badanie może występować w różnych wariantach takich jak pełna ocena 360 stopni, ale również ocena 270 lub 180 stopni. Dzięki opiniom zebranym za pomocą specjalnie przygotowanych ankiet, przedsiębiorcy mają szansę bliżej przyjrzeć się mocnym i słabym stronom swojej spółki. Kluczowym elementem zatem jest dobranie takich pytań w ankiecie, które będą odpowiadały modelowi kompetencji obowiązującemu w firmie. Taka baza pozwoli na szybkie przekalkulowanie wyników i zestawienie je w takim formacie, który umożliwi jak najszybsze stworzenie planu rozwoju.

Jedno narzędzie i mnóstwo korzyści

Od najmłodszych lat uczymy się, aby  nie bazować tylko na jednym źródle informacji. Ta zasada ma również zastosowanie w świecie biznesu. Opinie pozyskiwane od osób z każdego szczebla firmy pozwalają stworzyć bardzo rzetelny obraz badanego pracownika.

Ocena wzajemna 360 stopni wymaga zaangażowania większej ilości respondentów dla zapewnienia odpowiedniej ilości odpowiedzi, a co się z tym wiąże wymagają specjalistycznych narzędzi IT do sprawnej realizacji badani. Tu z pomocą przychodzi SurveyLab. Nasze rozwiązanie posiada wbudowany moduł obsługi badań feedbackowych, w tym badań 360 stopni. System automatycznie agreguje wyniki do zdefiniowanych grup oraz dostosowuje treść ankiety w zależności od tego kto w danym momencie ją wypełnia. Jednocześnie samo narzędzie zostało przygotowane w taki sposób, aby zapewnić maksymalną elastyczność. Umożliwia wprowadzenie dowolnego kwestionariusza i przeprowadzenia dowolnego rodzaju badania.

Przepustka do zmian na lepsze

Skutecznie, a przede wszystkim z zachowaniem poufności przeprowadzona ankieta 360, otwiera zarówno przed pracownikiem jak i pracodawcą wiele nowych możliwości. Przełożeni, przy znacznej oszczędności środków i czasu mogą zbudować zmotywowany zespół, dzięki któremu nie tylko poprawią jakość pracy, ale również zmienią wizerunek firmy. Co więcej, wykorzystywanie takich badań ma efekt napędzający. Wraz z ciągłym monitorowaniem zmian z różnych perspektyw, otrzymują feedback, który pozwala na odpowiednie dostosowanie programu treningowego dla każdego pracownika w danym okresie czasu.

Wbrew pozorom i wszelkim powszechnym opiniom o nadmiernej ewaluacji, które krążą w korporacyjnym świecie, pracownikom również takie rozwiązanie wychodzi na plus. Świadomość tego, co myślą o nas nie tylko przełożeni, ale i koledzy, jest silnym bodźcem do zmian na lepsze. Działa to również w drugim kierunku – współpracownikom będzie zależało na jak najlepszej opinii z naszej strony, dlatego jest to optymalny sposób na stworzenie zdrowego środowiska pracy. Dodatkowo otrzymane rekomendacje na przyszły rozwój zawodowy pomogą obrać odpowiedni kierunek tych zmian.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku