Go to
Jak stworzyć dobry brief badawczy?

Planujesz badanie marketingowe? Rozpocznij pracę od napisania briefu badawczego.

Brief badania (zarys przedmiotu badania) opisuje przedmiot i cel badania. Od jakości przygotowanego briefa zależy jakość samego badania oraz otrzymanych wyników, dlatego niezwykle ważne jest, aby precyzyjnie zdefiniować cel i potrzeby.

 1. Opis firmy i tło projektu
  Zacznij od opisu firmy, pokaż sytuację rynkową, konkurencję, trendy, … Jeśli posiadasz wiedzę z badań prowadzonych w przeszłości to jest dobre miejsce, aby ją wykorzystać. Te informacje pomogą badaczowi zrozumieć Twoje potrzeby.
 2. Cel biznesowy
  Cel biznesowy powinien zostać zdefiniowany niezależnie od celu badania. Celem biznesowym jest np. wprowadzenie na rynek nowego produktu i zazwyczaj jest on inny niż cel samego badania.
 3. Cel badania
  Problem jaki chcemy rozwiązać lub pytanie, na które chcemy znaleźć odpowiedź przeprowadzając badanie. Definiując cel badania zastanów się : Co chcę badać? Dlaczego chcę to badać? Co dzięki temu chcę osiągnąć?
 4. Preferencje dotyczące metodologii
  Część klientów ma konkretne oczekiwania dotyczące metodologii badania. Jeśli masz określone oczekiwania dotyczące metodologii napisz o tym.
 5. Grupa docelowa
  Jeśli wiesz jaka jest Twoja grupa docelowa (np. kobiety w wieku 21 – 34, mieszkające w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców), umieść tą informację w briefie. Grupą docelową mogą być również klienci lub partnerzy firmy (o ile posiadamy do nich dane kontaktowe takie jak email, telefon).
 6. Termin
  W jakim terminie ma zostać przeprowadzone badanie oraz kiedy mają być dostępne wyniki badania (wyniki cząstkowe i finalny raport).
 7. Budżet
  Czy masz ustalony budżet na badanie lub ograniczenia budżetowe. To może być istota informacja, ponieważ od razu może pomóc wyeliminować pewne opcje, które będą zbyt kosztowne.
 8. Produkty cząstkowe
  W jakim języku (Polski, Angielski, …) oraz w jakiej formie powinien zostać dostarczony finalny produkt, np. w postaci prezentacji Power Point, dokumentu Word, PDF lub w innej postaci. Czy surowe dane powinny być dostępne niezależnie, np. w postaci plików Excel lub SPSS.
 9. Informacje kontaktowe
  Dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, email) osób odpowiedzialnych za badanie oraz informacja z kim należy kontaktować się w pierwszej kolejności.
 10. Dodatkowe informacje
  Dodatkowe informacje związane z badaniem, np. jeśli badanie dotyczy sieci sklepów to czy masz specyficzne wymagania dotyczące tego, które sklepy powinny być przebadane.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku