Go to
Testowanie ankiet online

Ważnym elementem pracy nad ankietą jest testowe wypełnienie ankiety lub przeprowadzenie pilotażowego badania. Dlaczego to takie ważne i dlaczego zawsze przed uruchomieniem badania powinieneś przeprowadzić test ankiety? W czasie testu jesteś wstanie ocenić :

  • Rzeczywisty czas potrzebny na wypełnienie ankiety
  • Jakość pytań ankietowych

Jeśli to możliwe przeprowadź test na grupie o tym samym lub zbliżonym profilu do grupy docelowej. Po zakończeniu testu wróć do swojej ankiety i jeśli jest to konieczne dokonaj korekty bazując na jego wynikach.

Sprawdź po zakończeniu testu

Zapisana poniżej lista sprawdzająca pomoże Ci upewnić się, że test został zakończony pomyślnie. Po zakończeniu testu sprawdź :

  1. Czy respondent zrozumiał wszystkie pytania?
  2. Czy użyte w ankiecie słowa i skróty są zrozumiałe?
  3. Czy ankieta nie jest zbyt długa?
  4. Czy jakieś z pytań wymagało od respondenta zbyt długiego czasu na zastanawianie się nad odpowiedzią?
  5. Czy jakieś z pytań mogło zostać dwuznacznie zrozumiane?

Co Ci w tym pomoże :

  1. Sprawdź czas wypełnia poszczególnych ankiet oraz czas spędzony na poszczególnych stronach przez respondetów.
  2. Zapytaj respondentów (testowa grupa) czy ankieta była zrozumiała. Poproś o wskazanie trudnych części.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku