Go to
online tests

Zdalna praca i nauka wymusza nowe podejście do komunikacji oraz zdobywania i pogłębiania wiedzy. Oznacza to również nowe podejście do egzaminów i testów. Testy online zastępują coraz częściej te przeprowadzane w tradycyjny sposób. Mają one wiele zalet. Wyniki są dostępne natychmiast, a sam test może być wypełniony w dowolnym miejscu. Wiąże się to jednak również z wyzwaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i przeciwdziałaniem oszustwom.

Dowiedz się jak przeprowadzić egzaminy i testy zawodowe online.

Elastyczny dobór pytań

Ważnym elementem jest możliwość doboru odpowiednich pytań, punktacji oraz wag. Dzięki temu łatwo zbudujesz test, egzamin lub szkolenie online.

SurveyLab udostępnia następujące rodzaje pytań testowych :

 • Pytania pojedynczego wyboru
 • Pytania wielokrotnego wyboru
 • Pytanie macierzowe
 • Pytania otwarte
 • Elementy opisowe, graficzne i video

Przeprowadzenie testu

W przypadku testów online zazwyczaj nie masz kontroli nad tym w jakim środowisku i na jakim urządzeniu zostanie uruchomiony test. Dlatego ważne jest, aby Twoje testy były w pełni responsywne. Inaczej mówiąc automatycznie dostosowywały się do rodzaju urządzania i wielkości ekranu.

Dostępne metody dystrybucji testów :

 • Wysłanie zaproszenia emailem / SMSem.
 • Publikacja testu na stronie www.

Bezpieczeństwo

Organizując test lub egzamin online musisz nie tylko zapewnić bezpieczeństwo danych ale również przeciwdziałać nieuczciwym zachowaniem ze strony samych uczestników. Część osób zapewne będzie chciała poprawić swoje wyniki szukając podpowiedzi w Internecie lub u znajomych. Można temu przeciwdziałać.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo : 

 • Bezpieczne połączenie. Szyfrowanie SSL / HTTPS.
 • Możliwość blokowania zakresów lub wybranych adresów IP.
 • Zabezpieczenie testu tokenem lub hasłem.
 • Limit czasu na wypełnienie testu.
 • Data zakończenia. Limit czasu, w którym test jest dostępny.
 • Wyłączenie możliwości powrotu do poprzedniej strony.
 • Losowa kolejność stron, pytań i opcji odpowiedzi.

SurveyLab to znacznie więcej niż testy online. Za pomocą naszego narzędzie będziesz mógł przygotować również ankiety lub formularze. Sprawdź nasze inne artykuły i dowiedz się więcej. Załóż darmowe konto i wypróbuj możliwości systemu.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku