Go to

Atrybuty użytkownika

Ta funkcjonalność umożliwia automatyczną aktualizację ankiety o dane pochodzące z innego narzędzia lub systemu (np. CRM, eshop, chat online). Możesz przekazać wiele informacji za pomocą pojedynczego linku.

Struktura URL

Atrybuty użytkownika

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/[COLLECTOR ID]/?referrer=/[RESPONDENT DATA]&custom1=[CUSTOM1]

Dostępne parametry

Wszystkie parametry za wyjątkiem cId, są opcjonalne.

ParametrPrzykładOpis
cId/?cId=[COLLECTOR ID] Wymagany. ID kolektora.
referrer/?referrer=[RESPONDENT DATA] Opcjonalny. Referrer, może zawierać dowolne dane lub informacje.
email/?email=[EMAIL] Opcjonalny. Email.
phone/?phone=[PHONE] Opcjonalny. Telefon.
firstName/?firstName=[NAME] Opcjonalny. Imię.
lastName/?lastName=[SURNAME] Opcjonalny. Nazwisko.
language/?language=[SURVEY LANGUAGE] Opcjonalny. Język ankiety. W formacie ISO (np. PL, EN, DE, FR).
custom1 / c1/?custom1=[CUSTOM1] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 1.
custom2 / c2/?custom2=[CUSTOM2] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 2.
custom3 / c3/?custom3=[CUSTOM3] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 3.
custom4 / c4/?custom4=[CUSTOM4] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 4.
custom5 / c5/?custom5=[CUSTOM5] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 5.
custom6 / c6/?custom6=[CUSTOM6] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 6.
custom7 / c7/?custom7=[CUSTOM7] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 7.
custom8 / c8/?custom8=[CUSTOM8] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 8.

Przykład

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/94b92523228ba1957e5e837d9873e6eee4108bab3/?referrer={{ticket.url}}&custom1={{country}}

Przekazane dane są dostępne w raportach ankiet (szczegółowy raport, wszystkie formaty).

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.