Go to

Atrybuty użytkownika

Ta funkcjonalność umożliwia automatyczną aktualizację ankiety o dane pochodzące z innego narzędzia lub systemu (np. CRM, eshop, chat online). Możesz przekazać wiele informacji za pomocą pojedynczego linku.

Struktura URL

Atrybuty użytkownika

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/[COLLECTOR ID]/?referrer=/[RESPONDENT DATA]&custom1=[CUSTOM1]

Dostępne parametry

Wszystkie parametry za wyjątkiem cId, są opcjonalne.

Parametr Przykład Opis
cId /?cId=[COLLECTOR ID]  Wymagany. ID kolektora.
referrer /?referrer=[RESPONDENT DATA]  Opcjonalny. Referrer, może zawierać dowolne dane lub informacje.
email /?email=[EMAIL]  Opcjonalny. Email.
phone /?phone=[PHONE]  Opcjonalny. Telefon.
firstName /?firstName=[NAME]  Opcjonalny. Imię.
lastName /?lastName=[SURNAME]  Opcjonalny. Nazwisko.
language /?language=[SURVEY LANGUAGE]  Opcjonalny. Język ankiety. W formacie ISO.
custom1 / c1 /?custom1=[CUSTOM1]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 1.
custom2 / c2 /?custom2=[CUSTOM2]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 2.
custom3 / c3 /?custom3=[CUSTOM3]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 3.
custom4 / c4 /?custom4=[CUSTOM4]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 4.
custom5 / c5 /?custom5=[CUSTOM5]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 5.
custom6 / c6 /?custom6=[CUSTOM6]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 6.
custom7 / c7 /?custom7=[CUSTOM7]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 7.
custom8 / c8 /?custom8=[CUSTOM8]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 8.

Przykład

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/94b92523228ba1957e5e837d9873e6eee4108bab3/?referrer={{ticket.url}}&custom1={{country}}

Przekazane dane są dostępne w raportach ankiet (szczegółowy raport, wszystkie formaty).

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.