Go to

Automatyczne tworzenie wpisów na Slack

Dzięki SurveyLab możesz automatycznie tworzyć wpisy na wybranych kanałach Slack w oparciu o wyniki ankiet i testów. Aby skonfigurować Slack i SurveyLab do wspólnej pracy potrzebne jest tylko kilka kroków.

Slack

API

 1. Zaloguj się do Slack i utwórz API token (https://api.slack.com/tokens)
 2. Skopiuj API token.

SurveyLab

Ustawienia konta

 1. Przejdź do S Ustawienia konta.
 2. Wpisz Slack API token (skopiowany ze Slack).
  api slack

Powiadomienia

 1. Przejdź do * Ustawień konta / Powiadomienia.
 2. Wciśnij przycisk Powiadomienie.
 3. Ustaw powiadomienie i jako akcję wybierz Slack.
 4. Wprowadź kanał na którym pojawi się powiadomienie np. #general oraz treść wiadomości.

Możesz używać następujących zmiennych, aby tworzyć wpisy na kanałach Slack.

ZmiennaOpis
{surveyName}Nazwa ankiety
{firstName}Imię respondenta
{lastName}Nazwisko respondenta
{custom1}Pole custom 1
{custom2}Pole custom 2
{custom3}Pole custom 3
{custom4}Pole custom 4
{custom5}Pole custom 5
{custom6}Pole custom 6
{custom7}Pole custom 7
{custom8}Pole custpm 8
{email}Email respondenta
{reportLink}Link do raportu ankiety

UWAGI. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem badania dodać punkty dla każdej opcji odpowiedzi. Aby dodać punkty wpisz liczbę punktów na końcu każdej opcji, np.

 • fully agree (5)
 • agree (4)
 • neither agree or disagree (3)
 • disagree (2)
 • fully disagree (1)

* Funkcjonalność dostępna dla kont Professional i Enterprise.