Go to

Automatyczne tworzenie wpisów na Slack

Dzięki SurveyLab możesz automatycznie tworzyć wpisy na wybranych kanałach Slack w oparciu o wyniki ankiet i testów. Aby skonfigurować Slack i SurveyLab do wspólnej pracy potrzebne jest tylko kilka kroków.

Slack

API

 1. Zaloguj się do Slack i utwórz API token (https://api.slack.com/tokens)
 2. Skopiuj API token.

SurveyLab

Ustawienia konta

 1. Przejdź do S Ustawienia konta.
 2. Wpisz Slack API token (skopiowany ze Slack).
  api slack

Powiadomienia

 1. Przejdź do * Ustawień konta / Powiadomienia.
 2. Wciśnij przycisk Powiadomienie.
 3. Ustaw powiadomienie i jako akcję wybierz Slack.
 4. Wprowadź kanał na którym pojawi się powiadomienie np. #general oraz treść wiadomości.

Możesz używać następujących zmiennych, aby tworzyć wpisy na kanałach Slack.

Zmienna Opis
{surveyName} Nazwa ankiety
{firstName} Imię respondenta
{lastName} Nazwisko respondenta
{custom1} Pole custom 1
{custom2} Pole custom 2
{custom3} Pole custom 3
{custom4} Pole custom 4
{custom5} Pole custom 5
{custom6} Pole custom 6
{custom7} Pole custom 7
{custom8} Pole custpm 8
{email} Email respondenta
{reportLink} Link do raportu ankiety

UWAGI. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem badania dodać punkty dla każdej opcji odpowiedzi. Aby dodać punkty wpisz liczbę punktów na końcu każdej opcji, np.

 • fully agree (5)
 • agree (4)
 • neither agree or disagree (3)
 • disagree (2)
 • fully disagree (1)

* Funkcjonalność dostępna dla kont Professional i Enterprise.