Go to

Czy istnieje możliwość zmniejszenia okna popup z ankietą?

Tak. Aby to zrobić w kodzie kolektora należy zmodyfikować odpowiednio parametry width (szerokość) i height (wysokość).

Przykład

window.open( '<link do ankiety>’, ”,’width=980,height=600,toolbar=0,scrollbars=yes’ );

Domyślne wartości to 980 i 600 px, ale mogą one być zmienione. Tak zmieniony kod należy wkleić na stronę, na której będzie uruchamiana ankieta.