Go to

Czy mogę eksportować dane do MS Excel?

Tak. SurveyLab umożliwia eksport danych w wielu formatach, w tym eksport do MS Excel (.xlsx), CSV oraz SPSS (.sav i .por).

Aby eksportować dane do MS Excel :

  1. Wybierz ankietę, dla której chcesz eksportować dane.
  2. Wciśnij przycisk [R] RAPORT.Raport
  3. Wciśnij przycisk [D] Eksportuj.
  4. Wybierz format eksportu.

System generuje pliki CSV oraz XLSX, które następnie możesz załadować do MS Excel lub innego programu. Format XLSX jest dostępny w abonamencie Standard, Professional i Enterprise.

UWAGI. CSV to skrót od Comma Separated Values, czyli wartości rozdzielane przecinkami. Jest to powszechnie stosowany format przechowywania danych w plikach tekstowych. XLSX to natywny format MS Excel.

* Funkcjonalność jest dostępna dla pakietów Standard, Professional i Enterprise.