Go to

Czy mogę usunąć wyniki kolektora bez zmiany linku ankiety?

Tak. SurveyLab pozwala na usunięcie zebranych odpowiedzi bez konieczności usuwania kolektora i zmiany linku ankiety.

Aby usunąć zebrane wyniki ankiet :

  1. Przejdź do kolektora i wciśnij przycisk [R] RAPORT.
    Raport kolektora
  2. Przejdź do zakładki [L] LISTA ODPOWIEDZI.
    Raport
  3. Wybierz odpowiedź i wciśnij przycisk [D] USUŃ. Potwierdź usunięcie odpowiedzi.

Aby zmiana była widoczna na liście odpowiedzi indywidualnych należy odświeżyć stronę. Zmiana w raporcie głównym będzie widoczna w ciągu 1 – 3 minut, po odświeżeniu strony. Zmiana wymaga przeliczenia się raportów.