Go to

Czym są odpowiedzi?

Odpowiedzi to udzielone odpowiedzi na ankietę (wypełnione ankiety) bez względu na ilość pytań jaka znajduje się w ankiecie.

  1. Bez względu na to czy ankieta zawiera 1 czy 100 pytań, wypełniona ankieta będzie liczona jako jedna odpowiedź.
  2. Częściowo wypełnione ankiety (jeśli respondent pominie jedno lub więcej pytań) będą również liczone jako jedna udzielona odpowiedź.