Go to

Czym są odpowiedzi cząstkowe?

Czy spotkałeś się z sytuacją, w której respondent rozpoczął wypełniać ankietę, a następnie porzucił ją przed zakończeniem badania. Odpowiedzi cząstkowe pozwalają na dostęp właśnie do takich niezakończonych ankiet. Za każdym razem, gdy respondent wciśnie przycisk "Następna strona" dotychczas udzielone odpowiedzi zostaną zapisywane w naszej bazie.

Aby pobrać odpowiedzi cząstkowe :

  1. Wybierz ankietę odpowiedzi której chcesz pobrać i wciśnij [R] RAPORT.
    raport
  2. Następnie wybierz raport i wciśnij przycisk [D] Eksportuj.
    Pasek zadań
  3. Wybierz format pliku eksportu.

 

UWAGI. Dane cząstkowe dostępne są tylko poprzez funkcjonalność eksportu wyników ankiet w formatach .csv, i .xlsx.

Odpowiedzi cząstkowe można pobrać korzystając z funkcjonalności eksportu wyników ankiet lub poprzez mechanizm SFTP.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Enterprise.