Go to

Integracja z Google Drive

SurveyLab umożliwia integrację z Google Drive. W ten sposób możesz synchronizować dane z wybranych ankiet z Twoim kontem Google Drive / Google Sheets.

Aby połączyć konto z Google Drive :

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Przejdź do Integracji.
 3. Wciśnij przycisk POŁĄCZ Z GOOGLE.
  Google Drive

UWAGI. Możesz połączyć swoje konto SurveyLab tylko z jednym kontem Google.

Wybierz ankiety, które będą synchronizowane :

 1. Przejdź do raportu ankiety.
 2. Wciśnij przycisk Pobierz raport.
  Pobierz raport
 3. Wciśnij przycisk USTAWIENIA.
 4. Wybierze opcję Synchronizuj z Google Drive.

Dane pojawią się w głównym folderze Google Drive.

UWAGI. Dane dla wybranych ankiet są synchronizowane automatycznie za każdym razem jak nowa odpowiedź jest zebrana dla ankiety. W przypadku ankiet z ilością odpowiedzi mniejsza niż 10.000 dane są synchronizowane w czasie rzeczywistym, w przypadku ankiet z większą ilością odpowiedzi jest małe opóźnienie.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Enterprise.