Go to

Integracja z Livechat

SurveyLab umożliwia integrację poprzez webhooks. Dzięki temu możesz wywołać ankietę w oparciu o dowolne zdarzenie (np. zakończenie rozmowy na chat) w innym systemie. 

Webhooks umożliwiają na komunikację między serwerami bez konieczności stosowania API. W przypadku webhooks komunikacja następuje po określonym zdarzeniu.

Integracja z LiveChat za pomocą webhooks.

SurveyLab
 

 1. Zaloguj się do SurveyLab.
 2. Wybierz ankietę, przejdź do kolektora i skopiuj link ankiety, którą chcesz wywołać za pomocą webhook.
   

LiveChat
 

 1. Zaloguj się do LiveChat i przejdź do zakładki Settings.
 2. W sekcji Manage apps wybierz Webhooks.
  Manage apps
 3. Wciśnij przycisk ADD A WEBHOOK.
  Webhook
 4. Wybierz Event oraz Data type.
  Webhook setup
 5. W polu Target URL wklej adres ankiety skopiowany z SurveyLab.
 6. Na zakończenie adresu dodaj parametry source=livechat oraz action=addContactToCollector.
   

PRZYKŁAD. https://www.surveylab.com/api.php?apiToken=312bce351442&cId=76356e7bffed823fe2b5608d5a864325f2e09738a&source=livechat&action=addContactToCollector

Podany przykład dotyczy LiveChat, natomiast sam mechanizm webhooks umożliwia integrację z dowolnym narzędziem.

Dostępne akcje

Akcja Opis
addContactToCollector Dodanie kontaktu do kolektora.
turnOnCollector Włączenie kolektora.
turnOffCollector Wyłączenie kolektora.

 

UWAGI. Webhook to natychmiastowe powiadomienie o danym zdarzeniu np. zakończenie rozmowy prowadzonej na chat lub zamknięcie ticketu obsługowego. Takie powiadomienie może być przekazane za pomocą protokołu HTTP / HTTPS.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.