Go to

Integracja z MailChimp

Poniżej znajdziesz krótką instrukcję opisującą, w jaki sposób SurveyLab można zintegrować z MailChimp i jak połączyć informacje o klientach z wynikami ankiety.

Aby przygotować MailChimp do pracy z SurveyLab :

SurveyLab

  1. Zaloguj się do SurveyLab.
  2. Wybierz ankietę i skopiuj link ankiety.

MailChimp

  1. Zaloguj się do MailChimp.
  2. Przejdź do Email templates.
    Mailchimp email templates
  3. Wybierz szablon, który chcesz edytować i wciśnij przycisk Edit.
    Mailchimp edit email
  4. Dodał link ankiety (skopiowanej z SurveyLab) do szablonu. Na zakończenie linku dodaj /referrer/*|EMAIL|*/. Możesz użyć inne tagi aby przesłać inne informacje niż adres email.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą MailChimp merge tags.

Wyniki ankiety będą dostępne w SurveyLab w Raportach. Informacje, które pozwolą zidentyfikować poszczególnych klientów, będą dostępne w raportach w sekcji ODPOWIEDŹ szczegóły.

UWAGI. Pamiętaj aby dodać / na końcu adresu URL. Możesz dodać wiele pól, aby przekazać więcej informacji do swojej ankiety. W takim przypadku użyj separatora – aby oddzielić poszczególne wartości np. /referrer/*|EMAIL|*-*|LIST:NAME|*/.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Professional i Enterprise.