Go to

Integracja z Synerise

Poniżej znajdziesz krótką instrukcję pokazującą jak łatwo możesz zintegrować SurveyLab z Synerise.

Synerise

  1. Zaloguj się do Synerise.
  2. Pobierz API token.

SurveyLab

  1. Zaloguj się do SurveyLab.
  2. Przejdź do ustawień kolektora / ustawienia zaawansowane.
  3. Wklej skopiowany z Synerise API token.
    Synerise API token

UWAGI. Synerise umożliwia zbieranie, segmentowanie i analizowanie danych, a następnie wykorzystanie ich w celu personalizacji doświadczeń Twojego klienta.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Enterprise.