Go to

Integracja z Zapier

Zapier pozwali Ci połączyć SurveyLab z ponad 3000 aplikacji i systemów internetowych, w tym Salesforce, Zendesk, Slack, Asana, Twitter i wieloma innymi. Zautomatyzowane połączenia zwane Zaps, mogą być nawiązywane w kilka minut bez potrzeby kodowania, mogą zautomatyzować codzienne zadania i tworzyć przepływy pracy między aplikacjami, które w innym razie nie byłyby możliwe lub pracochłonne.

SurveyLab

 1. Przjedź do sekcji [S] Ustawienia konta.
 2. Wciśnij przyciski Integracje.
 3. Pobierze API Token do showka. Będziesz go potrzebować.
  API Token
 4. Przejdź do kolektora ankiety.
 5. Wciśnij przycisk Ustawienia i skopiuj ID kolektora.
  ID kolektora

Zapier

Trigger

 1. Zaloguj się do Zapier.
 2. Wciśnij przycisk MAKE A ZAP.
 3. Wybierz SurveyLab jako App Event.
 4. Wybierz Trigger event.
  Trigger Event
 5. Wciśnij przycisk Continue.
 6. Połącz Zapier ze swoim kontem SurveyLab. W tym celu będziesz potrzebować API token (skopiowany z SurveyLab).
  API TOken
 7. Zdefiniuj Trigger. W tym celu podaj ID kolektora ankiety z SurveyLab.
 8. Wciśnij przycisk Continue.
 9. Wciśnij przycisk Test trigger.

Actions

 1. Wybierz aplikację, która podejmie działanie.
 2. Wybierz Action event.
 3. Wciśnij przycisk Continue.
 4. Zaloguj się do wybranej aplikacji.
 5. Wciśnij przycisk Continue.
 6. Zdefiniuj działanie.
 7. Wciśnij przycisk Continue.

Sprawdź popularne Zapy dla SurveyLab


Potrzebujesz więcej inspiracji. Sprawdź integrację SurveyLab na Zapier.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Professional i Enterprise.