Go to

Jak mogę ukryć numer pytania?

SurveyLab pozwala na zdefiniowanie sposobu numerowania pytań. Do wyboru masz trzy opcje – Dla całej ankiety, Dla każdej strony oddzielnie, Bez numeracji.

Aby ukryć numer pytania :

  1. Wciśnij przycisk [E] PROJEKTUJ, aby przejść do projektu ankiety.
    Projektuj
  2. Wciśnij przycisk Motyw.
  3. Wybierz motyw, który chcesz edytować.
  4. Wciśnij przycisk [E] Edytuj.
  5. Przejdź do zakładki Pytania i wybierz opcję Numeracja pytań : Wyłączona.
    Numeracja pytań

UWAGI. Na projekcie ankiety zobaczysz dodatkowo numery kodowe pytań zaczynające się od Q1. Numery są nadawane automatycznie i nie można ich zmienić. Te numery są widoczne jedynie dla Ciebie.