Go to

Jak skorzystać z Klucza odpowiedzi

Klucz odpowiedzi to mechanizm umożliwiający integrację surveylab.com z dowolnym narzędziem np. CRM, HelpDesk, eShop.

Krok 1 – Konfiguracja kolektora

  1. Przejdź do S Ustawień kolektora.
    ustawienia kolektra
  2. W Ustawieniach integracji / Klucz odpowiedzi wybierz URL+auto lub tylko URL. id odpowiedzi

Krok 2 – Konfiguracja linku ankiety

W linku ankiety dodaj (na samym końcu) parametr crk/nasze-id/. /nasze-id/ to parametr z Twojego systemu, który będzie przekazywany do surveylab.com

Przykład

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/a4d5658770c25d55ddc3702a769838fd34a4fad8/crk/nasze-id1

UWAGI. Element „nasze-id” dla ustawienia URL+auto może mieć maksymalnie 24 znaki, natomiast dla ustawienia tylko URL może mieć maksymalnie 64 znaki i musi być unikalny. URL musi być zakończony znakiem /.

Dodatkowe parametry

Aby umożliwić automatyczne zamknięcie ankiety jeśli została już ona wypełniona przez respondenta na końcu adresu URL należy dodać parametr /alreadyCompleted/autoClose/

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont ProfessionalEnterprise.