Go to

Jak zapisać kontakty z niewypełnioną ankietą?

Prowadzisz badanie i chesz pobrać listę respondentów razem ze statusem każdej odpowiedzi.

Aby pobrać listę kontaktów razem ze statusem każdego kontaktu :

  1. Wybierz ankietę, dla której chcesz pobrać listę kontaktów.
  2. Wciśnij przycisk [C] ZBIERZ ODPOWIEDZI.
    Lista ankiet
  3. Wciśnij przycisk Respondenci.
  4. Wciśnij przycisk [D] Eksportuj kontakty.