Go to

Jakie funkcjonalności posiadają raporty?

Dzięki raportom SurveyLab możesz więcej. Zaawansowane raporty udostępniają zestaw funkcjonalności analitycznych oraz jeszcze lepsze doświadczenia pracy z ankietami online.

  Starter Advanced Professional Enterprise
Filtry danych x x x x
Filtry czasowe x x x x
Dodaj kopię raportu * x x x x
Eksport wyników do .csv x x x x
Eksport wyników do .xlsx x x x x
Eksport wyników do SPSS x x x
Mierniki x x x
Trendy x x
Tabele krzyżowe x x
Eksport wyników do PDF x x
Eksport wyników do PowerPoint x x
Porównywanie raportów x x
Dashboardy x x
Integracja x
Rozwój na żądanie x

* kopiowanie raportów – kopia umożliwia stworzenie identycznej kopi raportu oraz ustawianie indywidualnych parametrów filtrujących dla każdej kopii.

eksport wyników do xlsx – umożliwia zapisanie wyników w formacie xlsx. Format xlsx jest wykorzystywany przez MS Excel w wersji 2007 lub nowszej.