Go to

Jakie funkcjonalności posiadają raporty?

Dzięki raportom SurveyLab możesz więcej. Zaawansowane raporty udostępniają zestaw funkcjonalności analitycznych oraz jeszcze lepsze doświadczenia pracy z ankietami online.

 StarterAdvancedProfessionalEnterprise
Filtry danychxxxx
Filtry czasowexxxx
Dodaj kopię raportu *xxxx
Eksport wyników do .csvxxxx
Eksport wyników do .xlsxxxxx
Eksport wyników do SPSSxxx
Miernikixxx
Trendyxx
Tabele krzyżowexx
Eksport wyników do PDFxx
Eksport wyników do PowerPointxx
Porównywanie raportówxx
Dashboardyxx
Integracjax
Rozwój na żądaniex

* kopiowanie raportów – kopia umożliwia stworzenie identycznej kopi raportu oraz ustawianie indywidualnych parametrów filtrujących dla każdej kopii.

eksport wyników do xlsx – umożliwia zapisanie wyników w formacie xlsx. Format xlsx jest wykorzystywany przez MS Excel w wersji 2007 lub nowszej.