Go to

Czy w SurveyLab można zakładać kwoty na parametry screeningujące?

Tak. SurveyLab umożliwia ustawienie następujących parametrów screeningujacych :

  • Complete – ankieta zakończona. Standardowe i pełne zakończenie ankiety.
  • Screen-out – respondent nie spełnia kryteriów doboru.
  • Quota-full – badanie zakończone.

Dla każdego parametru można ustawić niezależny link (URL) zakończenia ankiety.

SurveyLab współpracuje między innymi z panelami badawczymi Cint, Dynata czy MyPanelLab.

UWAGI. Funkcjonalność jest szczególnie przydatna w badaniach opartych o panel online. Dzięki temu możesz tworzyć alternatywne zakończenia ankiety w zależności od tego czy respondent udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania lub też nie spełnił kryteriów doboru próby i nie przeszedł pomyślnie tzw. pytaniach screenujących. Dzięki temu system będzie wiedzieć, których respondentów mamy wynagrodzić za udział w badania, a których nie.

* Funkcjonalność dostępna dla pakietów Professional i Enterprise.