Go to

Personalizacja i dynamiczne wiadomości email

SurveyLab pozwala na personalizację wiadomości email oraz piping tj. insertowanie w treści zaproszeń email oraz samych ankiet.

Dostępne parametry :

ParametrOpis
{surveyLink}Link ankiety.
{surveyForm}Ankieta w mailu (pierwsze pytanie).
{optOutLink}Link opt-out.
{firstName}Imię.
{lastName}Nazwisko.
{email}Email.
{phone}Telefon.
{custom1}Pole custom 1.
{custom2}Pole custom 2.
{custom3}Pole custom 3.
{custom4}Pole custom 4.
{custom5}Pole custom 5.
{custom6}Pole custom 6.
{custom7}Pole custom 7.
{custom8}Pole custom 8.

Parametry automatycznie są zamieniane na informację zapisaną w kontaktach.

Aby umieścić wybrany parametr w zaproszeniu do ankiety :

  1. Wciśnij przycisk [C] UDOSTĘPNIJ, a następnie Zaproszenia.
  2. Wybierz wiadomość email, którą chcesz edytować i wciśnij przycisk EDYTUJ.
  3. Wpisz wybrany parametr w treści wiadomości.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.