Go to

Jak mogę zmienić zaproszenie do wypełnienia ankiety

SurveyLab pozwala na tworzenie i edycję zaproszenia do wypełnienia ankiety.

Aby stworzyć i edytować zaproszenie :

  1. Wybierz ankietę, dla której chcesz edytować wiadomość email i wciśnij przycisk [C] ZBIERZ ODPOWIEDZI.
  2. Wybierz sposób zbierania odpowiedzi – Zaproszenia email/SMS.
  3. Wciśnij przycisk ZAPISZ. Zostaniesz przekierowany na stronę Wiadomości.
  4. Ustaw Typ zaproszenia.Typ zaproszenia
  5. Ustaw czas wysyłki zaproszenia i wciśnij przycisk Dostosuj, żeby zmienić treść i wygląd wiadomości.Ustaw czas wysyłki zaproszenia
  6. ​​Tąkże możesz dodać pierwsze i drugie przypomnienie do wypełnienia ankiety. Dostosuj wszystkie ustawienia wiadomości i wciśnij przycisk AKTYWUJ.przypomnienie do wypełnienia ankiety
  7. Aby dodać automatyczne podziękowanie za wypełnienie ankiety, ustaw typ zaprszenia i wciśnij przycisk AKTYWUJ. Wiadomośc zostanie wysłana automatycznie natychmiast po wypełnieniu ankiety przez respondenta.Podziękowanie za wypełnienie ankiety