Go to

Kopie raportów

Kopie raportów pozwalają na stworzenie identycznej kopii raportu, a następnie na ustawienie indywidualnych parametrów (filtrów) dla stworzonej kopii. System zapamięta wybrane parametry, dzięki czemu można jednocześnie śledzić wyniki dla całego badania lub wybranej kopii (tylko dla osób, które spełniają określone kryteria).

Aby utworzyć kopię raportu :

  1. Wciśnij przycisk R RAPORT, aby przejść do raportu ankiety.
  2. Wybierz raport, który chcesz skopiować i wciśnij przycisk  KOPIUJ. System automatycznie utworzy kopię raportu o nazwie Nowy raport.
    Kopie raportow
  3. [LUB] Wciśnij przycisk + DODAJ RAPORT.
    Dodaj raport
  4. Wciśnij przycisk Raport jeśli chcesz utrzoych nowy raport lub Kopiuj jeśli chcesz utworzyć kopię istniejącego raportu.Kopiuj
  5. Wciśnij przycisk STWÓRZ.
  6. Teraz możesz dodać parametry filtrujące do utworzonej kopii raportu.

PRZYKŁAD UŻYCIA

Tworzymy kopie raportu, w którym ustawiamy filtrowanie dla osób, które zaznaczyły że są kobietami. Kopia będzie pokazywała i odświeżała wyniki tylko dla wybranej grupy respondentów (czyli tylko dla kobiet).

UWAGI. Konto Starter i Advanced pozwala na stworzenie 1 kopi raportu dla jednej ankiety, natomiast konto Professional i Enterprise 5 kopi raportów. Jeśli potrzebujesz utworzyć większą ilość kopi, skontatuj się z nami.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.