Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Atrybuty użytkownika

Ta funkcjonalność umożliwia automatyczną aktualizację ankiety o dane pochodzące z innego narzędzia lub systemu (np. CRM, eshop, chat online). Możesz przekazać wiele informacji za pomocą pojedynczego linku.

Struktura URL

Atrybuty użytkownika

https://www.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/[COLLECTOR ID]/referrer/[RESPONDENT DATA]/custom1/[CUSTOM1]

Dostępne parametry

Wszystkie parametry za wyjątkiem cId, są opcjonalne.

Parametr Przykład Opis
cId cId/[COLLECTOR ID]  Wymagany. ID kolektora.
referrer referrer/[RESPONDENT DATA]  Opcjonalny. Referrer, może zawierać dowolne dane lub informacje.
email email/[EMAIL]  Opcjonalny. Email.
phone phone/[PHONE]  Opcjonalny. Telefon.
firstName firstName/[NAME]  Opcjonalny. Imię.
lastName lastName/[SURNAME]  Opcjonalny. Nazwisko.
language language/[SURVEY LANGUAGE]  Opcjonalny. Język ankiety. W formacie ISO.
custom1 custom1/[CUSTOM1]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 1.
custom2 custom2/[CUSTOM2]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 2.
custom3 custom3/[CUSTOM3]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 3.
custom4 custom4/[CUSTOM4]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 4.
... ... ...
custom8 custom8/[CUSTOM8]  Opcjonalny. Dodatkowe informacje 8.

Przykład

https://www.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/94b92523228ba1957e5e837d9873e6eee4108bab3/referrer/{{ticket.url}}/custom1/{{country}}

Przekazane dane są dostępne w raportach ankiet (szczegółowy raport, wszystkie formaty).

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.