Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Dynamiczny link zakończenia ankiety

SurveyLab umożliwia przekazanie parametru RK / RID / CRK na stronę zakończenia ankiety.

Aby to zrobić :

  1. Przejdź do [S] Ustawienia kolektora.ustawinia
  2. W opcji Na zakończenie wybierz Idź do strony.
  3. W opcji Idź do strony (URL) na końcu adresu URL dodaj parametr {rk}, {rid} lub {crk}.idź do strony
Parametr Opis
{rk} Response Key. Unikalny klucz odpowiedzi generowany przez system.
{rid} Response ID. Unikalne id odpowiedzi generowane przez system.
{crk} Custom Response Key. Unikalny klucz odpowiedzi generowany przez użytkownika.
 

UWAGI. Na zakończenie adresu URL możesz dodać parametr {rk}, {rid}, {crk}, lub wszystkie parametry jednocześnie.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Enterprise.


Powiązane strony