Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Automatyczne tworzenie wpisów na Slack

Dzięki SurveyLab możesz automatycznie tworzyć wpisy na wybranych kanałach Slack w oparciu o wyniki ankiet i testów. Aby skonfigurować Slack i SurveyLab do wspólnej pracy potrzebne jest tylko kilka kroków.

Slack

API

 1. Zaloguj się do Slack i utwórz API token (https://api.slack.com/tokens)
 2. Skopiuj API token

SurveyLab

Ustawienia konta

 1. Przejdź do Konto | Ustawienia konta
  kono
 2. Wpisz Slack API token (skopiowany ze Slack)
  api slack

Tworzenie miernika

 1. Wciśnij przycisk Projektuj
  projektuj ankietę
 2. Wciśnij przycisk Mierniki
  mierniki
 3. Wciśnij przycisk + DODAJ MIERNIK
  dodal miernik
 4. Zdefiniuj miernik
  miernik
 5. Zdefiniuj akcję utwórz wiadomość Slack
  integracja z slack

Możesz używać następujących zmiennych, aby tworzyć wpisy na kanałach Slack.

Zmienna Opis
{surveyName} nazwa ankiety
{firstName} imię respondenta
{secondName} nazwisko respondenta
{email} email respondenta
{reportLink} link do raportu ankiety

UWAGI. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem badania dodać punkty dla każdej opcji odpowiedzi. Aby dodać punkty wpisz liczbę punktów na końcu każdej opcji, np.

 • fully agree (5)
 • agree (4)
 • neither agree or disagree (3)
 • disagree (2)
 • fully disagree (1)